Kommunestyremøte

Valgperiodens siste kommunestyremøte i Rana avvikles tirsdag
Kl: 10.00 Møtet sendes som vanlig direkte, i Radio Rana.

Fra sakslista nevner vi:

  • Søknad om medfinansiering, forskuttering av spillemidler og partnerskapsavtale, Gruben Alaktivitetshus.
  • Fremtidig bruk av Alteren skole.
  • Høring; – kommunedelplan tilflytting, mangfold og integrering
  • Helgelandssykehuset – et stort sykshus i Mo i Rana
  • Nordland fylkskommune – Evaluering kollektivplanen Mo i Rana

Fullstendig saksliste finner du på: rana.kommune.no

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.