Kommunestyret direkte i Radio Rana, tirsdag fra kl. 10.00

Fra sakslista nevner vi:

  • Helgelandssykehuset 2025 – helseministerens endelige beslutning
  • Bygging Gruben barneskole etter anbud
  • Oversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Rana – bruk og belegg
  • Hovedplan vann 2019 – 2030
  • Ekspropriasjon og rettslig skjønn – Hauknesodden friluftsområde
  • Prinsippvedtak vedr. byggehøyder i Mo sentrum
    Fullstendig saksliste på rana.kommune.no

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.