Kommunestyret direkte tirsdag fra kl. 10.00

  • Orienteringer om WHO, HOLF-prosjektet og nye læreplaner.
  • Livredningsselskapet deler ut heder til livredder
  • Ekspropiasjon – avtaleskjønn – erverv av grunn og rettigheter i forbindelse med Polarsirkelen lufthavn
  • Tilstandsrapport grunnskolen i Rana
  • Helgeland museum – korrigering av tilskudd
  • Kostnader ved bygging av Storsandalsveien
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse ved Brann og redning i Rana
  • Vinterparkering langs E-12
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.