Kommunestyret tirsdag fra kl. 10:00

Følg kommunestyremøtet direkte i Radio Rana, med følgende saker på sakslista:

  • Status Allaktivitetshus Gruben (orientering)
  • Framtidig bruk av kommunale eiendommer
  • Grunneieravtale Sjonfjellet vindkraftverk
  • Detaljregulering Fageråsen hoppanlegg
  • Tilrettelegging for turisme og reiseliv. En interpellasjon fra Marit Tennfjord (SV)
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.