Kommunestyret TORSDAG kl. 09.00 direkte i Radio Rana

Fra sakslista nevner vi:

  • regnskapsrapportering Byggdrift KF
  • Vedlikeholdsfond
  • Fullfinansiering Andfjell bru, Elvmøthei
  • Pårørendekontakt psykisk helse og rus
  • Endring av vedtektene kommunale barnehager, – forskjøvet åpningstid
  • Skolerute skoleåret 2022-2023
  • Aktivitetstilbud personer med funksjonsnedsettelser
  • Spørsmål vedr. vindkraft Sjonfjellet

Fullstendig saksliste finner du på kommunens nettside.

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.