Nytt fra kommunestyret 15.mai

  • Vallagården skal fortsatt inngå i verneplanen. Som Radio Rana antydet ved starten av dagens kommunestyreoverføring, overlevde Vallagården dagens møte. Etter at Arbeiderpartiet, under et partimøte i går kveld, vedtok å gå inn for rådmannens innstilling i saken, ble det flertall for fortsatt vern av bygget.
  • Fortsatt store utfordringer i Rana-skolene. Det går fram av en rapport fra revisjonsfirmaet Deloitte ang. tilpasset opplæring og tidlig innsats i grunnskolen. Admin. Skal nå utarbeide en tiltaksplan for videre oppfølging av utfordringene revisjonsfirmaet påpeker.
  • Kommunestyret sier ja til partnerskapsavtale med I.L.Stålkameratene/Stålhallen. En forutsetning er imidletid at gammel gjeld ikke overskrider 10 millioner kroner. I følge Rana No er Helgeland Sparebank villig til å imøtekomme dette.
  • Rehabiliteringen av Ranahallen blir ca. 10 millioner kroner høyere enn først antatt. Kostnadsøkningen forutsettes regulert i forbindelse med økonomirapportering pr. 1.tertial.
  • Mjølandstranda ska oppgraderes som framtitid fritidsområde. Kommunestyret ber admin. utarbeide en helgetlig plan for utvikling av Mjølandstranda med tilhørende friområder
  • Kommunestyret sier ja til at Rana kommune skal melde sin interesse som pilotkommune, med sikte på å delta i ei prøveordning hvor kommunen overtar ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.