Nytt kommunestyremøte tirsdag kl. 10.00 – direkte i Radio Rana

Denne gangen med valg til nemder og kommunale representasjoner.

Fra sakslista forøvrig nevner vi:

  • Forhøyelse av aksjekapitalen i Museumsgården a/s
  • Bruk av masta på Mofjellet
  • Status nye og omklassifiserte veier etter E-6 utbygging
  • Kommunalt lavterskeltilbud/vaktordning innen psykisk helse og rus
  • Plan 2157 Lars Meyersgate 23 og 25, sluttbehandling

Dessuten tre orienteringer (Ungdomsrådet, Polarsirkelen v.g.s.. og LKV.) og to interpellasjoner.

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.