Temamøte i Rana kommunestyre

Direkte i Radio Rana tirsdag kl. 10.00
Høstens første kommunestyremøte har fokus på industri og utvikling i Rana. Det er derfor satt av tid mellom kl. 12.00 og 14.00 til orienteringer fra Rana Utviklingsselskap, Freyr, Mo Industripark, Framtidig kraftbehov på Helgeland og Prosjekt mobilisering for batterifabrikk.
Ved starten av møtet blir det også orientering om halvårsregnskapet i Rana kommune og Corona-situasjonen spesifikt for skoler og barnehager.
Fra sakslista forøvrig nevner vi kort: – Barnevernet – rapport og handlingsplan, Bærekraftig byutvikling i Mo i Rana og sluttbehandling detaljregulering Løkberg.
Fullstendig saksliste finnes på kommunens nettside; rana.kommune.no

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.