Tirsdag og onsdag – direkte fra Rana Kommunestyre

Sendestart begge dager kl. 09.00
Tirsdag skal alle politiske saker behandles, mens onsdagen er satt av til orienteringer om:
Fra sakslista til tirsdagens møte nevner vi:

 • Introduksjon til økonomi- og budsjettprosessen, – Gjennomgang av Helse- og omsorgssektoren, – Status næringsarbeid.
 • Situasjonen vedr. Helgelandssykehuset
 • Årsregnskap og årsberetninger Rana kommune, Rana Byggdrift KF og Mo i Rana Havn KF.
 • Finans- og gjeldsforvaltning
 • Andfjellet bru, endrede kostnader etter anbud
 • Vekstutfordring – kollektivtransport, vei, gang- og sykkelvei.
 • Sluttbehandling, detaljregulering for skråningsutslag og midlertidig rigg- og anleggsområder langs nordsida og sørsida av Mo i Rana lufthavn Fagerlia.
 • Revidering av vertskommuneavtale pedagogisk- psykologisk tjeneste for Rana, Hemnes, Rødøy og Nesna.
 • Strategi for frivillighet, framdriftsplan.
 • Valg av Ungdomsråd.

  Fullstendig saksliste ligger på kommunens nettside.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.