Kommunestyret TORSDAG kl. 09.00 direkte i Radio Rana

Fra sakslista nevner vi:

 • regnskapsrapportering Byggdrift KF
 • Vedlikeholdsfond
 • Fullfinansiering Andfjell bru, Elvmøthei
 • Pårørendekontakt psykisk helse og rus
 • Endring av vedtektene kommunale barnehager, – forskjøvet åpningstid
 • Skolerute skoleåret 2022-2023
 • Aktivitetstilbud personer med funksjonsnedsettelser
 • Spørsmål vedr. vindkraft Sjonfjellet

Fullstendig saksliste finner du på kommunens nettside.

Kveldens sendinger

Kl. 13:00 – Svensktopp til rock’n roll
Kl. 16:00 – Norsktimen
Kl. 17:00 – Radiobrev fra utkanten
Kl. 17:30 – Lokalhistorisk hjørne
Kl. 18:00 – God kveld med kørvan
Kl. 19:00 – Blandadrops (R)
Kl. 20:00 – Ståles country (2020)
Kl. 21:00 – Musikk fra stjernene
Kl. 22:00 – Seinkveldsending med Oddvar og Frank

Send hilsninger, gratulasjoner eller meldinger direkte til studio fra kontaktskjemaet eller SMS. SMS: rana din melding til 2300 (koster det operatøren din tar for sending til 4-siffret nummer)Telefon 75910322. Du finner oss på frekvensen 89,1 og 93,2 på FM bandet og nettradio.

Framlegging av budsjett Rana kommune

Formannskapsmøte på Radio Rana tirsdag fra kl. 10:00
Rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2025
legges fram for formannskapet.

(Budsjettforslaget presenteres også i et åpent møte i kommunestyresalen kl. 18.00 tirsdag)
Radio Rana har ikke for vane å videreformidle formannskapsmøtene fra Rana kommune. Denne gangen et foreløpig unntak siden rådmannens forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022 –2025 blir framlagt. Dette er av interesse for mange.
I studio fra noen minutter før kl. 10:00 Helge Jakobsen
Ellers fra sakslista.

 • Orientering: Rådmannens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan
 • Revisjon av kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning.
 • Vedlikeholdsfond.
 • Fullfinansiering Andfjell bru, Elvmøthei .
 • Pårørendekontakt psykisk helse og rus.
 • Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Rana – forskjøvet åpningstid etter høring.
 • Politisk møtekalender.
 • Søknad om utslipp av drens- og vaskevann fra llhøllitunnelen, høringsuttalelse.
 • høringsuttalelse Forslag til nye grenseverdier for svevestøv.
 • Høringsuttalelse – Forslag til endringer i byggesaksforskriften om tidsavgrensede tilsyn.