Følg kommunestyret direkte i Radio Rana, TORSDAG 15.november fra kl. 10.00

Fra sakslista nevner vi:

  • Notat fra ordf. Vedr. eventuell gjenbruksstasjon i Vika
  • Avtale mellom Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling A/S, om medfinansiering av utviklingskostnader
  • Samarbeidsavtale om kriminalforebyggende arbeid, mellom Rana kommune og Nordland politidistrikt
  • Partnerskapsavtale med I.L.Stålkameratene – Stålhallen
  • E-6 nord, omklassifisering av overflødig veinett
  • Klagebehandling snøskuterløyper i Rana
  • Helgelandssykehuset, statusrapport og bærekraftanalyse
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.