Nytt fra Rana kommunestyre:

  • Mot 7 stemmer har Rana kommunestyre vedtatt å be rådmannen sette i gang arbeidet med å skaffe mer informasjon rundt saken som omhandler HAF`s planer for et gjenvinningsanlegg i Vika. Herunder også økonomiske og juridiske konsekvenser av å melde seg ut av HAF, samt utrede andre alternativer for søppelhåndtering. Et tilleggsforslag vedr. forvaltningsrevisjon og selskapsrevisjon samt å be om et nytt møte i HAF`s representantskap, ble enstemmig vedtatt.
  • En samarbeidsavtale om kriminalitetsforebyggende arbeid mellom Rana kommune og Nordland politidistrikt, fikk enstemmig tilslutning.
  • Rana kommune inngår partnerskapsavtale med I.L.Stålkameratene – Stålhallen. Avtalen kan innebære et årlig tilskudd inntil kr. 2,o millioner under visse forutsetninger. Endelig avgjørelse tas i forbindelse med budsjettbehandlingen i Rana kommunestyre 10.-11-desember.
  • Ordfører Geir Waage vil ta kontakt med Studentrådet med sikte på å finne fram til attraktive måter å legge til rette for tilreisende studenter på. Det svarte ordføreren på et spørsmål fra SV`s Inge Myrvoll.
  • Rødt`s Eigil Brauten fikk positiv respons fra ordføreren da han tok opp spørsmålet om bygging av en ny gondolheis i Fageråsen. Ordføreren fant ideen interessant og vil ta saken opp med Rana Utviklingsselskap.
  • Tiden er nå inne for en evaluering av den nye kollektivtrafikkplanen. Det er klart etter at Marit Tennfjord (SV) tok opp spørsmålet i kommunestyret. Ordføreren svarte at kommunen selv vil foreta en evaluering, men venter foreløpig på en tilbakemelding fra fylkeskommunen, som er ansvarlig for kollektivtrafikken.
  • Problemene rundt den sterkt forurensede Mobekken følges også av Rana kommune. Foreløpig avventes svar fra statsråden i sakens anledning, og kommunen har i tillegg god dialog med Mo Industripark.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.