Rana kommunestyre 19.juni

  • Rana kommune har fått sin første «områdereguleringsplan» etter at områdeplanen for Gruben nye sentrum ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.
  • Nedre del av Nordlandsveien, mellom kv.48 og Furuholmgården, er nå vedtatt omregulert til park/torg. Vedtaket ble gjort mot 9 stemmer. I et tilleggsforslag bes rådmannen utrede en sak om framtidig tidsbegrenset gratis parkering i sentrum, oppgradering av Jernbaneparken og opparbeidelse av miljøgate med 30-sone i Lars Meyersgate.
  • Mo i Rana Havn KF drives godt med stor tonnasje og solid økonomi. Også miljømessig er havnas aktivitet betryggende.
  • Rådmann Robert Pettersen tilbys fast stilling som rådmann når åremålet går ut. Vedtaket ble gjort mot 6 stemmer. Mindretallet stemte for et forslag om å lyse ut stillingen. Robert Pettersen fik for øvrig mye ros fra de folkevalgte for sin jobb som rådmann i Rana.
  • Rana bør bli en såkalt plastfri kommune. Det er konklusjonen etter at AP`s Jimmy Losvik tok opp saken i en interpellasjon. Saken skal nå utredes administrativt for å klargjøre hvilke tiltak kommunen kan iverksette.
  • Ordfører Geir Waage tar initiativ til et folkemøte på Skonseng med sikte på å finne gode forbyggende tiltak for å hindre ødeleggelser ved en eventuell storflom i Ranaelva.
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.