Rana kommunestyre 18.juni

  • Atter en gang har skolesaken preget et kommunestyremøte. Men denne gangen var store deler av møtet viet en positiv utvikling. Innføring av nettbrett og utvidet bruk av nettløsninger i undervisningen, gir allerede gode resultater. Representanter fra Bærum kommune, som har lang erfaring med dette, delte sine erfaringer med Rana kommunestyre, og de nye løsningene ble ønsket velkommen med applaus.
  • Rana kommune har en god og velordnet økonomi. Dette takket være god økonomistyring over tid. Det sa kommunaldirektør Hege Nygård under sin orientering til de folkevalgte. Det finnes imidlertid fortsatt store utfordringer, spesielt innenfor helse og omsorg.
  • Kostnadene etter anbud, for realisering av Rana Ungdomsskole, er nå vedtatt. Debatten i kommunestyret handlet imidlertid i vel så stort grad om opposisjonens forslag, som administrasjonen har kostnadsberegnet til en ekstra kostnad på 45 millioner kroner. Opposisjonspolitikerne selv stilte tvil rundt disse tallene.
  • Frikults undervisningstilbud, med bygging av ei privatskole i Rana, betegnes som både interessant og unik. Prosjektet fikk likevel ikke flertall i Rana kommunestyre. Leder for oppvekst og kulturutvalget, Nils Notler, sa det slik: «Enhver etablering av private skoler i Rana vil bidra til å redusere tilbudet i den offentlige enhetsskolen.»
  • Kari Edvardsen er tilsatt som rektor for nye Rana Ungdomsskole. Hun er i dag rektor ved Gruben Ungdomsskole. Edvardsen hadde følgende melding til politikerne: «La ikke støyen rundt skolestruktursaken skremme elevene fra å gå på skolen!
Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.