Kommunestyret 11. og 12. juni

med blant annet følgende saker:

  • Årsberetninger og årsregnskap 2018
  • Selskapskontrollrapporten «Helgeland Avfallsforedling IKS»
  • Forvaltningsrevisjonsrapporten «Pleie og omsorg»
  • Etablering av bobilparkering ved Clas Olsson
  • Disponering av kommunens eide/leide arealer og Universell utforming
  • Kulturarealplan og videre framdrift Kulturhussaken
  • Endring i forskrift om kretsgrenser i Rana kommune
  • Helgelandssykehuset 2025 – høringssvar samfunnsanalyse
  • Søknad om kommunal garanti Gruben Allaktivitetshus
  • Søknad om forskuttering av spillemidler til Fageråsbakken, og Arena Bygg A/S

Sendestart kl. 10:00 begge dager.

Fullstendig saksliste finner du på rana.kommune.no

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.