Nytt fra kommunestyre 12.06

 • Under en fin og gripende seanse i kommunestyresalen, ble Mads Alejandro Sivertsen, hedret for utført redningsdåd da han og Cato Johansen reddet Marijam fra drukning på Revelen i fjor sommer. Sivertsen ble overrakt Norsk Redningsselskaps diplom.
 • Rana kommune har en velordnet og god økonomi. Det bekreftet kommunaldirektør Hege Nygård da hun orienterte kommunestyret om arbeidet med økonomiplan for perioden 2020-2023. Samtidig minnet hun om de mange store investeringsoppavene kommunen står ovenfor, og la vekt på nødvendigheten av å beholde en fortsatt god kvalitet på de kommunale tjenestene.
 • Et enstemmig kommunestyre har bevilget 1,75 mill.kr. til Vitensenter Nordland. Pengene, som i utgangspunktet var ment som driftstilskudd, er nå omgjort til prosjektmidler.
 • Rana kommune fortsetter arbeidet med å utrede en framtidig kulturhusløsning. Rådmannen fikk i oppdrag å fortsette arbeidet med en kulturarenaplan, også sett i sammenheng med et framtidig kulturkvartal.
 • Kommunestyret vedtok enstemmig detaljregulering for E-6 Krokstand-Bolna. Men politikerne ønsker fortsatt at det opparbeides 20 parkeringsplasser for friluftsliv på Bolna. Ordføreren vil inngå dialog med Statnes vegvesen og Bane Nord.
 • Kommunestyret fulgte opp formannskapets begandling fra i gåt, og sa nei til kommunal garanti til Gruben Allaktivitetshus, men ønsker til å finne en måte hvor kommunen kan bidra til realisering.
 • Både Fageråsbakkene AS og Arena Bygg AS fikk ja på søknadene om forskuttering av spillemidler, men henholdsvis 17 mill. kr. og 9,6 mill. kr.
 • Tre alternativer for håndtering av husholdningsavfall i Rana skal utredes av rådmannen. Det er:
  • Videreføring av HAF som i dag
  • Sammenslåing av HAF og SHMIL
  • Håndtering av husholdningsavfall i egen regi

Bokmerk permalink.

Kommentarer er stengt.