Følg kommunestyret direkte i Radio Rana, TORSDAG 15.november fra kl. 10.00

Fra sakslista nevner vi:

 • Notat fra ordf. Vedr. eventuell gjenbruksstasjon i Vika
 • Avtale mellom Rana kommune og Polarsirkelen lufthavnutvikling A/S, om medfinansiering av utviklingskostnader
 • Samarbeidsavtale om kriminalforebyggende arbeid, mellom Rana kommune og Nordland politidistrikt
 • Partnerskapsavtale med I.L.Stålkameratene – Stålhallen
 • E-6 nord, omklassifisering av overflødig veinett
 • Klagebehandling snøskuterløyper i Rana
 • Helgelandssykehuset, statusrapport og bærekraftanalyse

Kommunestyret tirsdag fra kl. 10:00

Følg kommunestyremøtet direkte i Radio Rana, med følgende saker på sakslista:

 • Status Allaktivitetshus Gruben (orientering)
 • Framtidig bruk av kommunale eiendommer
 • Grunneieravtale Sjonfjellet vindkraftverk
 • Detaljregulering Fageråsen hoppanlegg
 • Tilrettelegging for turisme og reiseliv. En interpellasjon fra Marit Tennfjord (SV)

Kommunestyremøte direkte i Radio Rana

Tirsdag kl. 10.00 er det klart for høstens første overføring fra Rana kommunestyre.

Fra sakslista nevner vi:

 • Bruk av solenergi i bygg og studentsamhandling
 • Endring av vedtekter for kommunale barnehager
 • Hjartås kraftverk, – anmodning om å trekke innsigelse
 • Detaljregulering for Bergmannsveien, Båsmoen
 • Helgelandssykehuset, – utredningsalternativ