Kommunestyremøte mandag og tirsdag

Sendestart kl. 10.00 begge dager.

Mange politiske saker står på sakslisten til dette møtet. Vi nevner bl.a.:

  • Årsregnskap og årsmeldinger
  • Erverv av grunn, Hauknesodden friliuftsområde
  • Løsning av behov for lokaler til kroppsøving ved Gruben Barneskole
  • Bygging Båsmo Barneskole etter anbud
  • Innføring av poggdekkgebyr og panteordning piggdekk
  • Høringssvar, tillatelse til bruk av snøskuter
  • Nye Helgelandssykehuset, uttalelse fra Rana kommune.

Møtet starter med utdeling av Elevrådsstipendet 2020, og introduksjon om budsjett- og økonomiplanprosessen 2021 – 2024.

Tirsdag fra kl. 10.00 kan du følge kommunestyrets møte direkte i Radio Rana

Det blir orienteringer vedrørnede korona-situasjonen fra NAV, Rana Utviklingsselskap, Rana FK og Smeltedigelen musikkfestival.

Fra sakslista forøvrig nevner vi: – Kommunalt bidrag til utbygging av ny lufthavn, – Samisk navn på Rana kommune og – Detaljregulering for Smedplassen, Kongsveien, sluttbehandling.

Fullstendig saksliste på Rana kommunes nettside.